ABDÜLBÂKÎ GÖLPINARLI’NIN MESNEVÎ ŞERHİ VE ŞÂRİHLİĞİNE DÂİR – Atabey Kılıç, Ahmet Tanyıldız

[Atabey Kılıç, Ahmet Tanyıldız, “Abdülbâkî Gölpınarlı’nın Mesnevî Şerhi ve Şârihliğine Dâir”, Abülbaki Gölpınarlı Kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anma ve Armağan kitaplar Dizisi, Ankara 2013, ss. 201-226.]
* [ ] içindeki rakamlar kitaptaki sayfa numaralarıdır.

ABDÜLBÂKÎ GÖLPINARLI’NIN MESNEVÎ ŞERHİ VE ŞÂRİHLİĞİNE DÂİR

Atabey Kılıç, Ahmet Tanyıldız

Yazıldığı dönemden günümüze kadar kültür ve edebiyat dünyasının hemen her alanında etkisini hissettiren Mesnevî-yi Ma’nevî’nin çeşitli hacimlerde manzûm/mensûr elli civarında şerhi bulunmaktadır. Mesnevî’nin metni gibi bu şerh eserleri de edebî metinler olmanın ötesinde dinî ilimler, felsefe, filoloji, halkiyat gibi geniş alanların bilgi ve anlam çerçevesine sahiptirler. Bu külliyâtın en son örnekleri arasında Abdülbâkî Gölpınarlı’nın kaleme aldığı altı ciltlik Mesnevî Tercümesi ve Şerhi adlı eseri de yer almaktadır. Bu yazıda Gölpınarlı Şerhi muhteva, şerh yöntemi ve diğer Mesnevî şârihlerine bakışı gibi hususlar çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Abdulbaki Golpinarlinin Mesnevi Serhi Ve Sarihligine Dair Atabey Kilic Ahmet Tanyildiz