Ahmet Mithat Bahârî Beytur’un hayatı, eserleri ve Mihrâb-ı Aşk adlı eseri -Harun Dikkaya