ALANYA/OBA MEVLEVÎ-HÂNESİ VE MEVLANA TACEDDİN-İ YEKDEST – Cahit TELCİ

ALANYA/OBA MEVLEVÎ-HÂNESİ VE MEVLANA TACEDDİN-İ YEKDEST

Cahit TELCİ

ÖZ

Alanya, 1221 yılında Alaeddin Keykubad tarafından fethedilmesinin ardından geniş çapta Türkmen akınlarına sahne olmuştur. Alanya, 1293 yılından sonra Karamanoğulları kontrolüne geçmiştir. 1427 Yılında Karamanoğlu Karaman b. Savcı tarafından Memlüklere 5.000 altın karşılığında satılan Alanya, bu tarihten sonra Memlüklere tabi ve Karamanoğlu ailesine mensup beyler tarafından idare edilmiştir. 1471 yılında Gedik Ahmed Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla XV. Yüzyılın başlarında, yukarıda ifade edilen Karaman b. Savcı vasıtasıyla şehir Mevlevilik ile tanışmış olmalıdır. Zira vaktiyle Alanya Kalesinin ahmedeğinde bulunan bir kitabede bu bey “el-Mevlevî” sıfatıyla ifade edilmektedir.

Ayrıntısını tam olarak belli olmakla beraber Alanya/Oba’da bu tarihlerde bir Mevlevi-hane açılmış olması muhtemeldir. Alanya’da Mevlevi-hanenin bulunduğu yer halen aynı isimle anılan Oba’dır. Oba, o dönemlerde daha çok askeri bir alanı tarif eden Alanya’nın, bağlık bahçelik alanlarıyla dikkat çeken bir mesiresi konumunda idi. Aynı zamanda Oba, Cami medrese ve hamam ile Alanya’nın bir Pazar kasabası hüviyetinde idi. Daha XIV. Yüzyılda böylesine mimari unsurlarla donatılan bir kasabada Mevlevihane bulunması da yadsınamaz.

Alanya Oba Mevlevi Hanesi Ve Mevlana Taceddin I Yekdest

Bir yanıt yazın 0