ANTEP (AYINTAB) MEVLEVÎHÂNESİ’NİN MİMARİ OLARAK İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

ANTEP (AYINTAB) MEVLEVÎHÂNESİ’NİN MİMARİ OLARAK İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd.Doç.Dr. Mustafa GÜLER

ÖZ

Antep’in eski şehir merkezinde bulunan Antep Mevlevîhânesi, zâviye niteliğinde inşa edilmiş bir mevlevîhânedir. Mevlevîhâne, H.1048-M.1638-39 yılında Mustafa Ağa tarafından yaptırılmıştır. Mevlevîhâne, semahane, mescid, derviş hücreleri, selamlık, hamuşan, ahır ve dükkânlardan oluşmaktadır. Günümüzde mevlevîhânenin, semahane ve mescidi, Tekke Camii olarak, selamlık kısımları ise Gaziantep Mevlevîhânesi Vakıf Müzesi olarak kullanılmaktadır.

 

Antep Ayintab Mevlevihanesinin Mimari Olarak Incelenmesi Ve Degerlendirilmesi