BİR KADIN ŞAİRİN DİLİNDEN HZ. MEVLÂNÂ, MEVLEVÎLİK VE MESNEVÎ-İ ŞERÎF – Şerife Uzun

BİR KADIN ŞAİRİN DİLİNDEN HZ. MEVLÂNÂ, MEVLEVÎLİK VE MESNEVÎ-İ ŞERÎF

Şerife Uzun

Öz

Klasik Türk edebiyatıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde bu edebiyatın sadece erkek şairlerin ürünüymüş gibi yansıtılması sıkça rastlanılan bir durumdur. Hâlbuki Zeynep Hatun, Mihrî Hatun, Fıtnat Hanım, Leylâ Hanım, Âdile Sultan gibi önemli şairlerin de içlerinde bulunduğu birçok kadın şairimiz yetişmiş; onlar da aynı erkek şairler gibi klasik Türk edebiyatı içerisinde eserler vermişlerdir. Bu kadın şairlerimizden biri de Şeref Hanım’dır. Kadın duyarlılığı ile yazdığı lirik şiirleri birçok ünlü şairi aratmayacak niteliktedir. Şeref Hanım, Mevlevî tarikatına mensup olmanın verdiği hassasiyetle Hz. Mevlânâ’ya duyduğu muhabbeti şiirlerine yansıtmıştır. Divan’ında özellikle Mesnevî-i Şerîf’ten ve onun etkilerinden bahsetmiştir. Bildirimizde 19. yüzyıl şairlerinden Şeref Hanım’ın Divanı’nda Hz. Mevlânâ başta olmak üzere Mesnevî-i Şerîf ve Mevlevîliğe dair konuların ele alınışı incelenmiştir. Ayrıca bu hususların bir hanım şairin şiirlerinde nasıl vücut bulduğu vurgulanmıştır.

 

BIR KADIN SAIRIN DILINDEN HZ. MEVLANA