Cezire-i Mesnevi ve şerhlerine göre Mevlevî sülûkü / ALİ ÇOBAN