CUMHURİYET DÖNEMİ KONYA’DAKİ ŞEB-İ ARÛS TÖRENLERİ POSTNİŞÎNLERİ – Selma DÜLGEROĞLU

CUMHURİYET DÖNEMİ KONYA’DAKİ ŞEB-İ ARÛS TÖRENLERİ POSTNİŞÎNLERİ

Selma DÜLGEROĞLU

ÖZET
Mevlevîlik, Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için Mevlâna’nın oğlu Sultan Veled, Çelebi Hüsameddin ve torunu Ulu Arif Çelebi tarafından kurulmuştur.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 1925 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından bütün tekkeler kapatılmıştır. 17 yıl sonra ilk Şeb-i Arûs programı düzenlenmiştir. 1953’ten başlayarak Türk Hükümeti tarafından Konya’da ilk halk kütüphanesinde sonra bir spor stadyumunda ve sema töreni için inşa edilmiş olan büyük bir binada Şeb-i Arûs Törenleri yapılmasına izin verilmiştir. Bu törenlerde şeyhler, Makam Çelebisi tarafından seçilmiştir.

Cumhuriyet Donemi Konyadaki Seb I Arus Torenleri Postnisinleri Selma Dulgeroglu

Bir yanıt yazın 0