DİVAN EDEBİYATINDA MEVLÂNÂ’YI ANAN REDİFLER – Rıza OĞRAŞ

DİVAN EDEBİYATINDA MEVLÂNÂ’YI ANAN REDİFLER

Rıza OĞRAŞ

ÖZET

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Mevlânâ, her kesimden sairlerce sevilmiş ve benimsenmiştir. Sairler bu sevgilerini şiir yoluyla ortaya koyarken bazen Mevlânâ adını ve onu çağrıştıran Monlâ, Hazret-i Monlâ Hünkâr, Hudâvendigâr gibi kelimeleri redif olarak kullanmışlardır. Kaside, gazel, rübai ve tahmis gibi nazım şekilleri kullanılarak yazılan şiirler, Mevlânâ’nın Mevlevi olsun veya olmasın bütün Divan sairleri üzerindeki etkisini göstermektedir. Divanlar ve antolojilerin taranması sonucu tespit edilen bu şiirlerde Mevlânâ sevgisi incelenmiştir.

Divan Edebiyatinda Mevlanayi Anan Redifler Riza Ogras

Bir yanıt yazın 0