DÜNYADA MEVLÂNA İZLERİ BAKIŞINDA KIBRIS’TA MEVLEVÎLİK GEÇMİŞ VE ŞİMDİ – Gökalp KAMİL

DÜNYADA MEVLÂNA İZLERİ BAKIŞINDA KIBRIS’TA MEVLEVÎLİK GEÇMİŞ VE ŞİMDİ

Gökalp KAMİL

ÖZET

Kıbrıs’ta Mevlâna izleri Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu’nun 1570–71 Kıbrıs Seferi ile ada üzerinde görülmesinden 1956 yılında Kıbrıs Vakıflar idaresinin, dolayısı ile Lefkoşa Mevlevîhânesi’nin, Türk Cemaatine devri ile kapatılmasına kadar geçen dönemi, ardından 1963’te semâhâne’nin bir etnografya müzesine dönüştürülmesi ile başlayarak, 1979’da semâhâne dışında tüm Tekke’nin binalarının yıkılması ve 2002 yılında semâhâne’nin bir Mevlevî Müzesi olarak düzenlenmesiyle beraber KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi işbirliği ile Yakın Doğu Üniversitesi Rûmî Enstitüsü’nün zengin kültür mirasımızı yetiştireceğimiz genç nesillere aktarmak için yürüttüğümüz faaliyetler ve geleceğe doğru planlamış olduğumuz programlar sunulacaktır.

Bununla birlikte, Lefkoşe Mevlevîhânesi’nin açılışı, Kıbrıs’ta üstlendiği sosyal görevi ile buraya atanan şeyh ve mevlevîhânenin vakfı hakkında bilgi verilecek, Mevlevî ayinlerinin yapıldığı diğer tekke ve camiler gösterilecektir. Kıbrıs Mevlevîhânelerine yapılan dede atamaları ve bunun kuralları hakkında da bilgiler verilecektir. Ayrıca, Osmanlı Devleti’ndeki şekliyle, Kıbrıs Mevlevîhânesi’ne de yüksek mevkiye ulaşmış devlet görevlilerinin intisab ettikleri bir tarikat olduğu vurgulanacak, netice olarak, günümüzde de Kıbrıs Mevlevîhânesi’nin durumu anlatılarak, burada düzenlenen faaliyetler anlatılacaktır.

Dunyada Mevlana Izleri Bakisinda Kibrista Mevlevilik Gecmis Ve Simdi Gokalp Kamil