Hz. Mevlâna ve Mevlevilik felsefesinin batılı sanatçıların eserlerinde konu olarak yer alması / AYŞEGÜL SUTEKİN