I. Milli Mevlâna Kongresi Açılış konuşması – Halil CiN