İbni Sina ve Mevlana’ nın aşk felsefelerinin karşılaştırılması / HİLAL ARSLAN