III. MEVLÂNA KONGRESİ – Sunuş – Süleyman OKUDAN

III. ULUSLARARASI MEVLÂNA KONGRESİ

SUNUŞ
Mevlâna Celâleddin-i Rumi, yüzyıllar önce yaşamakla birlikte günümüzde hâlâ eserleri ve fikirleri üzerinde araştırmalar yapılan ender düşünür ve gönül adamlarımızın başında gelmektedir.
Hz. Mevlâna”yı güncel kılan önemli hususlardan biri eserlerindeki derin fikirler ve geçmişte olduğu gibi çağımız insanının da ihtiyaç duyduğu barışçıl öğretileridir. Tanınmış İngiliz Doğu Bilimcisi Prof.Dr. Arthur J. Arberry de (ölm. 1969) yıllar önce bu tespiti yapmış ve XIII. yüzyıl Anadolu”sunu büyük bir kargaşalıktan kurtaran Hz. Mevlâna”nın günümüz dünya insanlığı için de bir umut olduğunu özenle vurgulamıştır. Bugün Hz. Mevlâna ile alâkalı olarak, başta Amerika olmak üzere birçok Batılı ülkelerde eserleriyle ilgili araştırmalar yapılması da onun her döneme hitap ettiğinin somut bir göstergesi olsa gerektir.
Biz de Selçuk Üniversitesi olarak üzerimize düşen görevi Selçuklu Araştırmaları Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz 30″a yakın Ulusal ve Uluslar Arası Mevlâna Kongreleri, Sempozyumları, Panelleri ve Konferanslarıyla yerine getirmeye çalışmaktayız. 1985 yılından bu yana gerçekleştirilen bu etkinliklerin en önemli özelliklerinden biri de bildirilerinin yayınlanıp bilim dünyasına kazandırılmasıdır. Bugüne kadar sunulan 486 tebliğin 355 adedi 18 ayrı kitap içerisinde yayınlanmış, kalanları ise yayın aşamasındadır.
Elinizdeki eser de 5-6 Mayıs 2003 tarihlerinde yapılan ve Hz. Mevlâna ile birlikte Anadolu”nun yurt edinilmesi ve birliğinin sağlanmasında rol oynayan Ahmed Yesevî, Hacı Bektaş-ı Velî, Yunus Emre ve Sadreddin-i Konevî gibi öncü kişilerin ele alındığı III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi“nde sunulmuş 44 katılımcının tebliğlerinden oluşmaktadır. Ayrıca eserin sonuna bugüne kadar yapılmış olan Kongre, Sempozyum ve Panellerde sunulmuş olan bildirilerin Bibliyografyası da eklenmek suretiyle bilim adamları ve okuyuculara genel bir bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Sonsöz olarak; Hz. Mevlâna ile ilgili çalışmaların artarak devam edeceğini, bu konuda Rektörlük olarak her türlü olanağın sağlanacağını ve Sonuç Bildirgesi”nde de vurgulandığı gibi, bir Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü veya Merkezi”nin kurulup buranın desteklenmesinin en büyük arzularımızdan biri olduğunu ve bu yöndeki çalışmalara da devam ettiğimizi belirtmek isterim.
Bu vesileyle III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi”nin düzenlenmesinde katkılarda bulunan Konya Valisi Sayın Ahmet Kayhan“a, Üniversitemiz eski Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Kutlu“ya, Kongre Genel Sekreteri Prof. Dr. Haşim Karpuz“a, Genel Sekreter Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nuri Şimşekler“e, yurt içi ve dışından gelen tüm katılımcılara ve tebliğlerin yayına hazırlanmasında fedakâr emeklerinden dolayı Üniversitemiz öğretim üyeleri ve matbaamız çalışanlarına teşekkür ederim.

Prof.Dr. Süleyman OKUDAN

R e k t ö r