İlmi Mehmed Dede’nin Cezire-i Mesnevi şerhi

İlmi Mehmed Dede’nin Cezire-i Mesnevi şerhi

HİLAL TUĞBA MENGÜÇ

ÖZET

Biz bu çalışmamızda İlmi Dede’nin “Cezîre-i Mesnevî Şerhi” adlı eserini incelememize konu olarak seçtik. İncelememize konu olan bu eserin 26 nüshasını tespit ettik.

Biz bu nüshalar içinden Fatih Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Şefik Can Kitaplığı 38797 kayıtlı bulunan nüshayı seçtik.

Çalışmamız Giriş ve bunun dışında üç bölümden meydana gelmektedir.Giriş bölümünde şerh ve usulleri hakkında bilgiler derleyerek, Mesnevi şerhleri ve Türk edebiyatında Cezire-i Mesnevi Şerhleri hakkında bilgiler verdik.

Birinci bölümde edebiyatımızda yer alan İlmi mahlaslı şairlere yer verdik. Bununla birlikte eserimizin müellifi olan İlmi Dede’nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında bilgi vererek eserin nüshalarıyla ilgili eseri tanıtıcı bilgiler verdik.

İkinci bölüm; eserin dil, üslup ve muhtevası ve olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Çalışmamızın Üçüncü bölümünde ise transkripsiyonlu metin çalışmamız esnasında faydalandığımız kaynaklar ve son olarak da tıpkıbasıma yer verdik.

Ilmi Mehmed Dedenin Cezire I Mesnevi Serhi