İNSAN; HOŞGÖRÜ, DİYALOG, SEVGİ – Abdurrahman KUTLU

İNSAN; HOŞGÖRÜ, DİYALOG, SEVGİ

– Açılış Konuşması –

Prof. Dr. Abdurrahman KUTLU

Rektör

Bütün insanlığı hoşgörüye, dostluğa, kardeşliğe davet eden Mevlâna Celaleddîn-i Rumî, üniversitemiz tarafından her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Hz. Mevlana’nın 13.yüzyıldan günümüze ulaşan sevgi, hoşgörü ve diyalog çağrısına bugün daha fazla ihtiyaç vardır. Mevlâna, engin düşüncesiyle Allah’ın, maddenin ve insanın öğrenilmesinde uyguladığı öğretici yöntemle dünyanın en büyük mutasavvıfları arasında yer almıştır. Anadolu Kültür ve Medeniyetinin oluşumunda ve sahip olduğu değerlerin günümüze ulaşmasında büyük Türk mütefekkir ve mutasavvıfı Mevlâna Celâleddin-i Rûmi’nin kişiliği, düşünceleri ve eserleri son derece etkili olmuştur. Ayrıca Anadolu’nun yurt edinilmesinde ve toplumun sarsılmaz bağlarla birlik oluşturmasında önemli rol sahibidir.

Mevlâna ve sevenleri Türk kültür, tefekkür, edebiyat ve sanat tarihinde özel bir yer edinerek, ilmî ve fikrî alanlardan güzel sanatlara, şiirden musikîye kadar toplumun bütün faaliyetlerinde belirli bir ekolü temsil etmiştir.

Günümüzde ise dünyada dikkatler Mevlâna üzerinde toplanmakta, eserleri yabancı dillere aktarılmakta, onun hoşgörüsünü, insan sevgisini, manevi coşkusunu ve düşüncelerini duyan, hisseden ve etkilenen insanlar, Mevlâna dergâhını görmek, daha öz ve doğru bilgiler edinmek için Konya’ya gelmektedirler.

Hz. Mevlana’nın engin hoşgörüsünün, sevgiye, diyaloga bakış açısının daha iyi tanınması ve tanıtılması, Selçuklu devrinin düşünce, fikir hayatı, kültürü ve medeniyetini araştırmak için üniversitemizde kurulan Selçuklu Araştırmaları Merkezimiz bu alanda önemli çalışmalar sergilemektedir. Başkanlığını Sayın Prof. Dr.Haşim Karpuz’un yaptığı merkezimiz, Hz. Mevlana’nın daha iyi tanıtılması amacı ile iki uluslar arası kongre düzenlemiş, üçüncüsünün hazırlıklarına başlamıştır. Bu kitapta yer alan kongre ile birlikte 10 Milli Kongre, 2 Sempozyum, birçok Panel ve Konferanslar düzenlemiştir.

Amacımız Türkiye’nin ve Dünyanın Mevlâna konusunda yetiştirdiği uzmanları bir araya getirerek, Mevlâna’nın sevgi ve hoşgörü pınarını hem bilimsel platforma taşımak, hem de Mevlâna’nın her kesim tarafından tanınmasını sağlamaktır.

Son derece başarılı geçen Kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen Selçuklu Araştırmaları Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Haşim Karpuz’a, kongreye katılarak değerli fikirlerini bizimle paylaşan katılımcılara, kongreye maddi ve manevi destek sağlayan Konya Valiliğimize, II Kültür Müdürlüğümüze, Biofarma ilaç Firmasına, Tertip Komitesine teşekkür ediyorum.