İsmail Hakkı Bursevi’nin Ruhu’l-Mesnevi’sinin incelenmesi / Yazar:İSMAİL GÜLEÇ