Ken’an Rifai’nin mesnevi sohbetleri / ARZU EYLÜL YALÇINKAYA