Kent Markalamasında Konya ve Mevlana Örneği – Özgür Sarı

Kent Markalamasında Konya ve Mevlana Örneği

Özgür Sarı

Özet
Küreselleşme ile beraber yalnızca ulusal ekonomiler değil, kentler de başlıca yarışan aktörler olmuştur. Küresel kapitalizme eklemlenmede, özgün karakterlerini ön plana çıkarma ve mar-kalaşma yolunu seçen kentler arasına Konya da katılmıştır. Girişimci yerel yönetim örneği olarak Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan ve uygulanan küresel bir kent markası yaratma süreci önemli bir figür olan Mevlana etrafında şekillenmiştir. Makalede Mevlevilik üzerinden bir turizm sektörünün yaratılması ve Mevlana figürünün metalaştırıl-ması etrafında gelişen sürecin parametreleri, kültür endüstrisi ve kent turizmi yaratılması tartışmaları ışığında incelenecektir. Tarihi mekânların yeniden organize edilmesi ve kent müzelerinin kurulması çalışmaları ile ilgili tartışmalar bağlamında Konya ve Mevlana örneği ele alınacaktır.

Kent Markalamasinda Konya Ve Mevlana Ornegi Ozgur Sari

Bir yanıt yazın 0