Konya Mevlana Dergahı Matbahı ve Etnografyası – Emine Karpuz

Konya Mevlana Dergahı Matbahı ve Etnografyası

Emine Karpuz

Bu araştırmada “Konya Mevlana Dergahı Matbahı ve Etnografyası” konu olarak seçilmiştir. Mevlevi tarikatında dervişlerin yetişmesi, eğitilmesi konusunda en önemli mekan hiç şüphesiz matbah(mutfak)’tır. Bu nedenle sadece tekke mimarisi içinde mekan olarak değil, aynı zamanda Mevlevilikte usul ve kaidelerine göre içinde yaşanan hayat son derece önemli görülmüş ve buradaki bazı simgelere anlamlar yüklenmiştir.
Bu çalışmada dergah ve tekkelerde yetişen dervişler için önemli olan eğitim süreci değil, bu mekanda bir zamanlar kullanılmış, Mevlevi dergahında hazırlanılan, pişirilen, taşınan ve sunulan kaplar da incelenecektir.

Konya Mevlana Dergahi Matbahi Ve Etnografyasi Emine Karpuz

Bir yanıt yazın 0