Mecmû’atü’l-Eş’âr Süleymaniye Kütüphanesi, Galata Mevlevihanesi numara 57 (1b-64a) (İnceleme-metin) / SALİH GENÇER