MERHAMET SOPASI

MERHAMET SOPASI

İnsanlar neden bir sahte Mehdi’nin peşinden sürüklenir?

Bunun cevabı nedir?

Neden olan biteni göremez? Ferasetleri neden kapanır? Bu bir hata ve cehil midir yoksa başka bir sebebi mi var?

Bir defa yapılan şey hatadır. Tekrar ederse Cenab-ı Hakkın kahrı vaciptir. O’nun kahrı nedir? Araf 179 a kulak verelim: Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.

Bundan yüzyıllar önce bir Yahudi kendini Hıristiyan gibi göstererek onların aralarına nifak sokmuş ve yüz binlerce insanı canından etmişti. (Mesnevi.I.321-739.) O curcunada bazıları hikayede anlatılan sahte şeyhin büyüsünden nasıl mı korundu? Hz Pir şöyle anlatıyor: Eski İncil’de bundan sonra gelecek Ahmet isminde bir Peygamberden söz edilirdi. İşte o zamanki bazı Hıristiyanlar okudukları pasajda Ahmet ismini görünce orayı yüzlerine sürerlerdi. Onların bu muhabbetleri o deccalin büyüsünden onları korudu. Hz Pir devamında diyor ki, ismi bunu yapanın kendisi ne yapmaz?

Bugünde bir deccalimiz var işte, haramı helal, helali haram yapıyor, göz boyuyor, efsun okuyor. Adamın söylediklerini Ahmet sav’le kıyaslamak bu kadar mı zor? Hırsızlığı mübah yapmış, tesettüre füruat demiş, içki, zina normalleşmiş, Mümine düşman kafire dost. Ahmet sav ne dediyse tam tersini söylemiş.

Halk arasında söylenen darbı mesellerdendir: Haram mal kolay satılır derler. Hatta malını satamayan bir sütçü muska yaptırmak için bir hocaya gelir, o da der ki biraz su kat çabucak satılır. Sebebini sorunca da senin helal malını yiyecek temiz mide yok der.

Akıl barıştan yanayken nefs kavgacıdır. İkisi de görünüşte barıştan söz eder , fakat aklın barış anlayışı uzlaşmaktan geçerken nefs kavgacıdır, güç ve iktidar arayışındadır. Nefsin barış anlayışı diğerini yok etmekten geçer. Akıl mazlumdan yanayken nefs kendisi de zalim olduğundan zalimlerle iş tutar. Nefs putperesttir. Allah’la savaşır en başta. Sahte Tanrılar edinir. Nefsin tek dünyası burasıdır. O yüzden sekülerdir. Akıl nefsi de yanına alarak gerçek Tanrıya ulaşmak isterken, nefs ayak diretir. Zevkperesttir. Haset sahibidir. Sadece kendisini değil herkesi de acımasızca yangına sürükler.

İnsanlar ve onların oluşturduğu organizasyonlar da böyledir. Ya nefs birlikteliğidir bir araya gelmeler ya da akıl arkadaşlığıdır. Bir topluluğun, bir organizasyonun, cemaatin ve arkadaşlığın yapısını anlamak içinse mihenk gerekir. Akıl ölçüsünü vahiyden aldığı için akıldır. Nefs vahye düşmandır ve başta da dediğimiz gibi putperesttir.

Neden batıl, bizi büyüler veya kör eder? Çünkü batıl nefsin arkadaşıdır ve şeytana yoldaştır. Zaten batılın büyüsüne kapılanlar da onun cinsindendir. Yine Hz Pir der ki: Dikenliğin gıdası ateştir; sarhoş dimağının gıdası da gül kokusu. Bir leş, bizce kötüdür, pistir ama domuzla köpeğe şekerdir helvadır. Mesnevi.VI.

Hepimizin ödevi öncelikle sahih ve içten bir tövbe ile gönlü süpürmek sonra da ağzımızı, midemizi, zihnimizi helale uygun hale getirmek ve gözlerimize de Muhammet sav in sünnetini sürme yapmak.

Allah bazen merhamet sopası ile terbiye ediyor bizleri.

Cuma hürmetine huzur ve afiyet isteriz Yaradandan. Ahir ve akıbetimiz hayrolsun.