Mesnevi’de Kur’a-nı referanslar ve Kur’an ayetlerine getirilen işari yorumlar / HALİM GÜL