Mesnevi’ye Açılan Pencere: İlk On Sekiz Beyit – Hüseyin Güllüce