MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN‘İN ANADOLU SELÇUKLULARI İLE OLAN MÜNASEBETLERİ – Kazım Paydaş

MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN‘İN ANADOLU SELÇUKLULARI İLE OLAN MÜNASEBETLERİ

Kazım Paydaş

Özet
Mevlânâ Celâleddin başta Selçuklu sultanları ve hanedanın diğer mensupları olmak üzere zamanın Selçuklu yöneticileriyle çok yakın münasebetlerde bulunmuştur. Hatta bunlardan bazılarının ona mürit olduğu da bilinmektedir. Bu münasebetler sayesinde de zamanın hükümdar ve emirleri, Mevlânâ‘nın sohbetlerinde bulunarak onun düşüncelerinden büyük oranda etkilenmişlerdir. Bu iyi münasebetler neticesinde, Mevlânâ’ya Selçuklu teb’asına mensup bazı şahıslar baş vurarak sorunlarına çözüm bulmasını istemişlerdir. Bu tür taleplere cevap olarak Mevlânâ’nın da çeşitli girişimlerde bulunduğu ve bu şekilde onlara yardımcı olduğu görülmüştür. Bunların yanında o gayri Müslimler ile de iyi ilişkiler de bulunmuştur. Onun bütün bu çabaları sonucunda Mevlânâ ve Mevlevîlik Türk kültür ve sanatında asırlarca süren büyük etkilere sahip olmuştur.

Mevlana Celaleddinin Anadolu Selcuklulari Ile Olan Munasebetleri Kazim Paydas

 

Bir yanıt yazın 0