Mevlânâ Dergâhı’ndaki tezhipli Mesnevîler / NECMİ TUNA