Mevlânâ Müzesi nr. 1177’deki Mesnevînin 2. cildinin tashihi ve İzbudak tercümesinin karşılaştırılması (1-906 beyitler) / İLKNUR ÖĞÜT