Mevlâna’nın Eserlerinde “Yûsuf’un Gömleğinin Kokusu” – Betül Güçlü

Mevlâna’nın Eserlerinde “Yûsuf’un Gömleğinin Kokusu”

Betül Güçlü

Öz
Mevlâna, eserlerinde Kur’ân’daki önemli ve meşhur kıssalardan biri olan “Yûsuf kıssası” na sık sık atıfta bulunmaktadır. Onun eserlerinde özellikle Yûsuf’un gömleğinin kokusu, her bir zerreye yayılmış olan varlığın hakîkatini anlatmada bir sembol olarak önemli bir yer tutmaktadır. “Koku”yu genellikle “hakîkatin ve güzelliğin kokusu” anlamında ele alan Mevlâna’nın, özelde ise Yûsuf’un kokusunu ayrı bir metafor yaparak “ilâhî koku”ya karşılık olarak kullanması dikkat çekicidir. “Yûsuf’un kokusu” maneviyat körü olan kimselerin gözünü açacak olan ilaçtır. Bu manevi ilaç aynı zamanda, marifetin sırlarını ruhun kulağına söyleyen dildir. Gönlünde aşk derdi olanlar hep bu kokuyu aramakta, Yûsuf’un kokusu ümidiyle her gömleği koklamaktadırlar. Ancak “Yûsuf kokusu” alabilmek için Yâkub gibi Yûsuf aşkıyla yanmak gerekmektedir.

Mevlananin Eserlerinde Yusufun Gomleginin Kokusu Betul Guclu

Bir yanıt yazın 0