MEVLÂN‘NIN FİLOZOF VE TABİP DOSTLARI – Ali Bakkal

MEVLÂN‘NIN FİLOZOF VE TABİP DOSTLARI

Ali Bakkal

Giriş
Halk arasında ―Arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim‖ sözü meşhurdur. Bu söz, bir kimsenin çevresindeki insanlardan etkilendiğini ve ahlâkî özellikleri itibariyle arkadaşlarına benzediğini ortaya koymak için söylenmiştir. Esasen benzerî bir durum ilim adamları için de geçerlidir. Öncelikle her âlimi kendi kültür çevresi içinde değerlendirmek gerekir. Kültür çevresi içinde bir ilim adamının görüşleri üzerinde özellikle hocaları ve arkadaşlarının büyük etkisi vardır.

Mevlananin Filozof Ve Tabip Dostlari Ali Bakkal

Bir yanıt yazın 0