Mevlânâ’nın Göç Kervanı: Mevlânâ Üzerinde Ferîdüddîn Attâr Etkisi – Betül SAYLAN

Mevlânâ’nın Göç Kervanı: Mevlânâ Üzerinde Ferîdüddîn Attâr Etkisi

Betül SAYLAN

Öz

Tasavvuf tarihinde birçok sûfinin tecrübe ettiği göç hâdisesi, Mevlânâ’yı da etkilemiştir. Bu çalışmada, “göç” kavramı çerçevesinde Mevlânâ’nın hayatı ele alınmaya ve Belh’ten Konya’ya geliş sürecinde karşılaştığı isimlerden Ferîdüddin Attâr’ın Mevlânâ ve eserleri üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mevlânâ, Göç, Ferîdüddin Attâr, Mesnevî.

Mevlananin Goc Kervani Mevlana Uzerinde Feriduddin Attar Etkisi Betul Saylan