MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎSİ’NDE MELÂMÎLİK, KALENDERÎLİK VE RİNDLİK İLE İLGİLİ ÇAĞRIŞIMLAR

MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎSİ’NDE MELÂMÎLİK, KALENDERÎLİK VE RİNDLİK İLE İLGİLİ ÇAĞRIŞIMLAR

Gülçin TANRIBUYURDU

ÖZET

Melâmîlik, Hicrî III.asırdan itibaren Hamdûn Kassâr tarafından başlatılarak yaygınlaşan bir düşünce sistemidir. Bu düşünce sisteminin hemen her tarikatın kayıtsız kalamayacağı esaslar öngörmesi, her tarikatta bir ölçüde Melâmî anlayışın var olmasını da beraberinde getirmiştir. Mevlânâ Celâleddin’in önderliğini yaptığı Mevlevîlik de bu anlamda melâmet anlayışından nasibini almıştır. Melâmîlikle birlikte anılması gereken Kalenderîlik ve rindlik de Mevlânâ’nın övgüyle bahsettiği meşreplerdendir. Bu çalışmada, Mevlânâ’nın Mesnevîsi merkez alınacak, örnek beyitler ışığında söz konusu kavramlarla ilgili çağrışımlar tespit edilecektir.

Mevlananin Mesnevisinde Melamilik Kalenderilik Ve Rindlik Ile Ilgili Cagrisimlar