MEVLANA‘NIN MESNEVΑSİNDE SAHABE – Kadir Paksoy

MEVLANA‘NIN MESNEVΑSİNDE SAHABE

Kadir Paksoy

Sahabe-i Kiram, Hz. Peygamber‘e (s.a.s.) iman eden, her türlü zorluklara rağmen Peygamberimiz‘e ve getirdiği dine sahip çıkan en bahtiyar nesildir. Bu bahtiyar topluluk, Kur‘an ve hadislerin yanı sıra İslam âlimleri tarafından telif edilen eserlerde de hayırla anılmıştır. Bir Peygamber aşığı olan Mevlana Celaleddin Rumi, yazdığı eserlerde Hz. Peygamber (s.a.s.)‘i ve onun sadık arkadaşları olan sahabeyi saygı ve sevgiyle anmıştır. Ele aldığı konularda yeri geldikçe sahabenin faziletlerinden ve güzel meziyetlerinden misaller sunmuştur. Bu tebliğde Mesnevî‟den seçtiğimiz sahabe temaları incelenmektedir.

Mevlananin Mesnevisinde Sahabe Kadir Paksoy

Bir yanıt yazın 0