MEVLANA’NIN MESNEVİSİ’NİN YEDİNCİ CİLDİ ÜZERİNE – İsa ÇELİK

MEVLANA’NIN MESNEVİSİ’NİN YEDİNCİ CİLDİ ÜZERİNE

İsa ÇELİK

ÖZET
Mevlana Mesnevi’sini altı cilt olarak yazmıştır. Ancak birkaç yüzyıl sonra İsmail Ankaravi, Mesnevi’nin yedinci cildine rastlamış ve onu da Mevlana’nın zannederek şerhini yapmıştır. 103511625 tarihinde ortaya çıkan bu yedinci cildin Hz. Mevlana’ya ait olup olmadığı hususunda bir çok tartışma gündeme gelmiştir. Mevlana üzerine ihtisas yapan Ahmed Avni Konuk, Bediüzzaman Furuzanfer, Abdülbaki Gölpınarlı ve benzeri ilim adamları çeşitli deliller ileri sürerek bu cildin Mevlana’ya ait olmadığını ispatlamaya çalışmışlardır. Makalemizde bu konu irdelenecektir.
 

Mevlananin Mesnevisinin Yedinci Cildi Uzerine Isa Celik

Bir yanıt yazın 0