MEVLÂN‘NIN ÖLÜM DÜŞÜNCESİNDE HÜRRİYET TEŞBİHİ – Muharrem Çakmak

MEVLÂN‘NIN ÖLÜM DÜŞÜNCESİNDE HÜRRİYET TEŞBİHİ

Muharrem Çakmak

Düşünce tarihi boyunca varlık, varoluş, hayat ve ölüm gibi felsefe ve düşüncenin üzerinde durduğu bazı kavram ve konular vardır ki, bunlar zaman zaman bazı düşünür ya da düşüncenin problem konusu olmuş; zaman zaman da bazı düşünür ya da düşüncelerin hareket noktası, felsefelerinin merkezi olmuştur. Bu açıdan bakıldığında Mevlânâ‘nın felsefesinin temel taşlarından biri, belki de en temeli onun ölüm düşüncesidir diyebiliriz. Çünkü Mevlânâ‘nın düşüncesinde hayat bizatihi gaye olmadığı gibi, ona göre ölüm de bir son değil, bir başlangıçtır.

Mevlananin Olum Dusuncesinde Hurriyet Tesbihi Muharrem Cakmak

Bir yanıt yazın 0