Mevlânâ’nın Vahdet Anlayışı ve Paradoksal Söylemi – Ali YILDIRIM

Mevlânâ’nın Vahdet Anlayışı ve Paradoksal Söylemi

Ali YILDIRIM

ÖZ

Tasavvufun farklı coğrafya ve kültürlere yayılmış olması nedeniyle, mutasavvıfların Yaratıcı, âlem ve insanla ilgili görüşlerinde bazı farklılıklar bulunmaktaydı. Bu farklılıklar onların vahdet-i vücud anlayışında da görüldü. Tasavvufun önde gelen şairlerinden biri olan Mevlânâ, vahdet-i vücud anlayışını vahdet-i şuhud olarak yorumlamıştır. Onun şiirlerinin önemli bir özelliği de paradoksal olmasıdır.

Mevlananin Vahdet Anlayisi Ve Paradoksal Soylemi

Bir yanıt yazın 0