Mevlevi ayinlerinin kompozisyon açısından incelenmesi / ŞİRİN KARADENİZ