Mevlevîlik’te Kadın ve Mevlânâ Âilesinden Kâmile Hanım’ın Mevlevîliğe Hizmetleri – Betül SAYLAN

Mevlevîlik’te Kadın ve Mevlânâ Âilesinden Kâmile Hanım’ın Mevlevîliğe Hizmetleri

Betül SAYLAN

Öz

Mevlevîlik’te kadın varlığı diğer tarikatlara nazaran farklılık arz etmektedir. Bunda Mevlânâ’nın kadın hakkındaki tutum ve görüşlerinin etkili olduğu bir gerçektir. Mevlânâ’ya duyulan hürmet ve muhabbet ile şekillenen Mevlevîlik’teki kadın varlığının en belirgin örneklerinden biri Mevlânâ âilesinden Kâmile Hanım’ın Kütahya Mevlevîhânesi özelinde Mevlevîliğe yaptığı hizmetlerde göze çarpmakta ve Mevlânâ döneminden günümüze kadar ulaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mevlevîlik, Mevlânâ, Mesnevî, kadın, Kâmile Hanım

Mevlevilikte Kadin Ve Mevlana Ailesinden Kamile Hanimin Mevlevilige Hizmetleri Betul Saylan