Musannifek Alaaddin Ali Bin Muhammed’in Mevlânâ’nın Mesnevî’si ile ilgili risalesi/Yazar:SİNAN TAŞDELEN