Naksî Mustafa Dede ile Bursalı Ali Rızâ’nın Hilye-i Mevlânâ’larını Mukâyese Denemesi – Abdülkadir DAĞLAR

Naksî Mustafa Dede ile Bursalı Ali Rızâ’nın Hilye-i Mevlânâ’larını Mukâyese Denemesi

Abdülkadir DAĞLAR

ÖZET
Mevlânâ hakkındaki biyografik kaynaklar arasında, Mevlânâ’nın çeşitli özelliklerinden bahseden hilye-i Mevlânâ’lar da yer almaktadır. Bu çalışmada, Nakşî Mustafa Dede ile Bursalı Ali Rızâ’nın 19. yüzyılda kaleme aldıkları “Hilye-i Mevlânâ”larının tenkitli metinleri verilmiş; bu metinlerden hareketle de iki eser şekil, muhtevâ, dil ve üslûp açısından bir mukâyeseye tâbi tutulmuştur. Çalışma, bilhassa “hilye”ye konu teşkil eden asıl bölümlerde işlenen konularla birlikte, kullanılan dil ve üslûbun benzer olduğunu, ancak şekil ve tertip özellikleri yönlerinden önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Sonuçta, hilye-i Mevlânâ’ları tezkireler, menâkıpnâmeler gibi biyografik kaynaklarla mukâyese etmenin lüzumu ve önemi anlaşılmıştır.

Naksi Mustafa Dede Ile Bursali Ali Rizanin Hilye I Mevlanalarini Mukayese Denemesi Abdulkadir Daglar

Bir yanıt yazın 0