Nâyi Osman Dede’nin rast Mevlevî ayini’nin karşılaştırmalı incelenmesi / MERVE ÖRENÇ