Niyaz Eyle – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK

Niyaz Eyle

A.Hümeyra ASLANTÜRK

Niyaz eyle, niyaz eyle
Bırak nazı, niyaz eyle
Gel niyazla gönlün eyle
Bırak nazı, niyaz eyle.
Niyaz yolu emin yoldur,
Nazda ise cefa boldur,
Gel niyazla çilen doldur,
Bırak nazı, niyaz eyle.
A nâzenin nazlı kişi,
Nazlanarak bozma işi,
Gel bahara döndür kışı,
Bırak nazı, niyaz eyle.
Dinle, ne diyor Mevlânâ:
“Nazlanmak yakışmaz sana”.
Gel niyaz et kana kana,
Bırak nazı, niyaz eyle.
Sanma duyulmuyor âhın,
Niyazlar örter günahın,
Gel bekle vuslat sabahın
Bırak nazı, niyaz eyle…
 
A.Hümeyra ASLANTÜRK