On dokuzuncu yüzyıl mevlevi şairleri / AYŞE NUR MERMER