Osmanlı Şiirinde Mevlânâ Övgüleri ve Mevlevîlik Unsurları, – Tanıtım: Esra EGÜZ

Prof. Dr. Ahmet Mermer, Dr. Ahmet Selahattin Hidayetoğlu, Dr. Mustafa Erdoğan, Dr. Neslihan Koç Keskin,

Osmanlı Şiirinde Mevlânâ Övgüleri ve Mevlevîlik Unsurları,
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2009, 728 s.

Esra EGÜZ

ÖZET
Bu çalışmada Prof. Dr. Ahmet Mermer, Dr. Ahmet Selahattin Hidayetoğlu, Dr. Mustafa Erdoğan ve Dr. Neslihan Koç Keskin tarafından yayımlanan “Osmanlı Şiirinde Mevlânâ Övgüleri ve Mevlevîlik Unsurları” adlı eser hakkında bir inceleme yapılmıştır. Çalışmada, eserin bölümleri ve bu bölümlerde ele alınan konular hakkında bilgi verilecek ve böylelikle eser okuyucuya tanıtılacaktır.

Osmanli Siirinde Mevlana Ovguleri Ve Mevlevilik Unsurlari Tanitim Esra Eguz

Bir yanıt yazın 0