PEYGAMBER VARİSİ MEVLANA: İNSAN SEVGİSİ MERKEZLİ ÇOĞULCU BİR OKUMA DENEMESİ – Rıfat ATAY

PEYGAMBER VARİSİ MEVLANA: İNSAN SEVGİSİ MERKEZLİ ÇOĞULCU BİR OKUMA DENEMESİ

Rıfat ATAY

Habibullah, sahih hadislerinden birinde “Alimler peygamberlerin varisleridirler,” buyurmaktadır. Varis, mirasçısı olduğu şey üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahip kimsedir. Öyleyse, öncelikle alimlerin neyin mirasçısı ya da peygamberlerin mirasının ne olduğunu tespit etmek gerekmektedir. Peygamberler, bize Allah’ın mesajını getiren elçilerdir. Onlar, getirdikleri mesajı sadece iletmekle kalmaz aynı zamanda yaşayarak bizlere onun nasıl uygulanacağını örnekle gösterirler. Bu nedenle, Hz. Ayşe’ye Habibullah‟ın ahlakı sorulduğunda, O’nun ahlakının Kur’an olduğunu belirtmiştir. Yani Onun Kur’an’da belirtilen bütün iyi ve güzel şeyleri yaptığını, kötü ve çirkin şeylerden de uzaklaştığını ifade etmiştir. Bu meyanda peygamberlerin, biri ilmi öteki ahlaki iki tür miras bıraktığını ve her alimin de kendi kabiliyeti ölçüsünde bunlara mirasçı olduğunu söylemek mümkündür.

Peygamber Varisi Mevlana Insan Sevgisi Merkezli Cogulcu Bir Okuma Denemesi Rifat Atay

Bir yanıt yazın 0