Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevi-i Şerif Şerhi / Yazar:ÜLKER AYTEKİN