Semazenlerde VHIT ve VNG bulgularının değerlendirilmesi / ŞERİFE ÖZNUR ŞAMAN