Şems-i Tebrîzî’nin Tasavvufî Mesrebi ve Mevlânâ’nın Düsüncelerine Tesiri – Osman Nuri Küçük

Şems-i Tebrîzî’nin Tasavvufî Mesrebi ve Mevlânâ’nın Düsüncelerine Tesiri

Osman Nuri Küçük

ÖZET
Bu makalede Şems-i Tebrîzî’nin sohbetlerinden derlenmiş olan Makâlât esas alınarak onun tasavvufî meşrebi ve Mevlânâ üzerindeki tesiri ele alınmıştır. Sûfî yollarından ask ve suttâr ehli olarak bilinen ekolün tipik özelliklerini taşıyan Şems, Mevlânâ’nın dindarlık anlayışını ibadet ve zühdün ötesine ilahî ask ve cezbe cihetine yöneltir. Çalışmada Şems’in düsünce ve yasam tarzının şekillenmesinde etkili olan temel kişilik özellikleri ele alınmış; ayrıca Mevlevî gelenekte Mevlânâ’nın ledünnî sırrı tefeyyüz ettiği velî kabul edilen Şems’in Mevlânâ’nın sülûk usulü üzerindeki tesirleri incelenmiştir.

Sems I Tebrizinin Tasavvufi Mesrebi Ve Mevlananin Dusuncelerine Tesiri Osman Nuri Kucuk

Bir yanıt yazın 0