ŞEYH GÂLİB VE AS-SOHBET-ÜS-SÂFİYYE – İbrahim Kutluk