Süleymaniye Kütüphanesi Galata mevlevîhânesi koleksiyonu 170 numaralı mecmua (1-71) (İnceleme-karşılaştırmalı metin) / MEHMET KILIÇ