Türk klasik halk eğitim kurumlarından mevleviliğe dair bir mecmuanın transkripsiyonu / AYŞE DEĞERLİ KEÇİCİ