Yâ Hazreti Mevlâna – Halil GÖKKAYA

Yâ Hazreti Mevlâna

Halil GÖKKAYA

Dağ-taş Hakk’ı zikrediyor,
Taşlar Mevlevi Mevlevi…
Cıvıl cıvıl bak ne diyor,
Kuşlar Mevlevi Mevlevi…

Mekke yürek, Medine Can,
Konya, âşıklara mekân!
Allah korkusuyla akan,
Yaşlar Mevlevi Mevlevi…

Her beyitte gül açarmış,
Mesnevi dört yanı sarmış!
Alınlar secdeye varmış,
Başlar Mevlevi Mevlevi…

Gelince aralık ayı,
Demlenir dostluğun çayı…
O dervişler şu dünyayı,
Boşlar Mevlevi Mevlevi…

Vuslata erse gerçekler,
Mevlânâ kapıda bekler,
Bu sofradaki ekmekler,
Aşlar Mevlevi Mevlevi…

Şol kutuplar birer durak,
Kur’an-hadis son sığınak!
Tekbir yüklü bir sağanak,
Başlar Mevlevi Mevlevi…

Celil ney’e bir kulak ver,
Tennureler nura değer!
Yeşil kubbe ihram giyer,
Kışlar Mevlevi Mevlevi…

Halil GÖKKAYA
https://www.somuncubaba.net/makale/ya-hazreti-mevlana